Dịch vụ

  • Vận chuyển Đường Biển Vận chuyển Đường Biển Giao nhận vận chuyển Hàng hải là một trong những dịch vụ chính của công ty. Ngoài các dịch vụ FCL-FCL, LCL-LCL,... thông thường, chúng tôi còn cung cấp các phương án vận chuyển kết hợp giúp tiết kiệm chi phí của người mua và người bán.
+84 28 35470667