Dịch vụ

  • Quá Cảnh Hàng Hóa Quá Cảnh Hàng Hóa GEL chuyên cung cấp dịch vụ quá cảnh hàng hóa qua các cảng tại Đà Nẵng cho hàng hóa đi Lào, và tại TP. Hồ Chí Minh cho hàng hóa đi Campuchia
+84 28 35470667