Dịch vụ

  • Kho Bãi Và Đóng Gói Kho Bãi Và Đóng Gói Khách hàng có thể trực tiếp lưu hàng tại kho của chúng tôi để đơn giản hóa các khâu trong chuỗi cung ứng. Bên cạnh đó, GEL thực hiện đóng gói hàng tại kho và văn phòng, mang lại sự tiện lợi nhất cho khách hàng.
+84 28 35470667