Dịch vụ

  • Chuyển Phát Nhanh Quốc Tế Chuyển Phát Nhanh Quốc Tế Được hình thành từ năm 2015 nhưng dịch vụ Chuyển phát nhanh chứng từ và hàng hóa quốc tế đã trở thành một trong những thế mạnh của chúng tôi, với sản lượng tăng nhanh từng ngày. Thương hiệu Global Express được rất nhiều khách hàng là doanh nghiệp và cá nhân biết đến.
+84 28 35470667