Tin tức

  • Dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế Dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế Dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước và quốc tế theo thời gian được công bố trước, theo chỉ tiêu thời gian ( xem phần chỉ tiêu thời gian) trong nước từ 18 đến 48 giờ.
  • Bài 1 Bài 1 Là dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước và quốc tế theo thời gian được công bố trước, theo chỉ tiêu thời gian ( xem phần chỉ tiêu thời gian) trong nước từ 18 đến 48 giờ.
  • GST của ÚC về hàng hóa giá trị thấp GST của ÚC về hàng hóa giá trị thấp Từ 01/07/2018, Chính phủ Úc sẽ đưa ra loại thuế dịch vụ và hàng hóa (GST) 10% khi bán các hàng hóa có giá trị từ 1.000 AUD trở xuống mà người tiêu dùng nhập khẩu vào Úc.

Tra cứu vận đơn

Nhập mã vận đơn
Ví dụ: 8410005133

+84 28 35470667