Tuyển dụng

  • NHÂN VIÊN KINH DOANH Do nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực giao nhận vận tải quốc tế (đường biển và đường hàng không), dịch vụ vận tải đa phương thức và dịch vụ Logistics (kho, phân phối, vận tải nội địa, khai quan, …) chúng tôi cần tuyển thêm nhân viên có nhiều kinh nghiệm ở các Khối Dịch vụ Hàng Không, Đường Biển và Logistics tại khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh, Phú Mỹ - Tân Thành Bà Rịa Vũng Tàu và Tp. Vũng Tàu.
+84 28 35470667